IMC ONLINE
ระบบบริหารเวลาการทำงานบุคคล
แสดงเวลาแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองการทำงานของพนักงาน
ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการเวลาทำงานของตัวเองได้ง่าย และหัวหน้างานเองสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามเวลาการทำงาน ของสมาชิกในทีมและคำขออนุมัติได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติของระบบ
การอนุมัติเป็นลำดับขั้น
กระบวนการขออนุมัติตามสายบังคับบัญชา ช่วยให้การตรวจสอบคำร้องของพนักงาน และจัดการคำร้องได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการแจ้งผลการดำเนินการผ่านทางอีเมล์อัตโนมัติ
เวลาการทำงาน
ตรวจสอบเวลาการทำงานประจำวัน พร้อมข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อการติดตามการทำงานและวางแผนกำลังคนได้ทันต่อทุกสถานการณ์
การลาประเภทต่างๆ
ครอบคลุมการลางานประเภทต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้ พร้อมความสามารถในการเพิ่มหลักฐานการลาได้อย่างง่ายดาย
ระบบทำงานล่วงเวลา
บริหารการทำงานล่วงเวลาของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดเอกสาร และการขอการทำงานล่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว
ติดต่อเรา
ถ้าคุณพร้อมแล้ว โปรดบอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพิ่มเติม และเราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
Copyright © 2016 Prism Solutions Co., Ltd.
Top